Voor wie?

Om kwalitatieve zorg te kunnen aanbieden, ben ik gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van: 

leesstoornissen

Sommige kinderen hebben moeite met het lezen van woorden, zinnen en teksten. Leesletters raken moeilijk geautomatiseerd en er komen frequent letterverwarringen voor. Wanneer de leesproblemen hardnekkig aanwezig blijven, kunnen we spreken van dyslexie. Ook bij het aanleren van vreemde talen, kan dit moeilijkheden geven.

spellingsstoornissen

Kinderen met spellingsproblemen, hebben moeite met het omzetten van gesproken naar geschreven taal. Het is voor hen moeilijk om schrijfletters en spellingsregels te automatiseren waardoor frequent spellingsfouten optreden. Blijven de spellingsproblemen aanwezig ondanks intensieve, logopedische begeleiding? Dan spreken we van dysorthografie.

 

rekenstoornissen

Voor een kind met rekenproblemen is het moeilijk om aangeleerde rekenkennis toe te passen. Kinderen met dyscalculie vertonen opvallende en blijvende moeilijkheden met rekenen op vlak van automatiseren, vaardigheden, technieken en/of problemen met visuo-spatiële deeltaken van het rekenen.

Daarnaast kunt u bij mij ook terecht voor:

studiebegeleiding

Sommige kinderen hebben moeite met het studeren van grote hoeveelheden leerstof. Daarnaast is ook het plannen en organiseren van studiemomenten niet altijd eenvoudig. Tijdens de studiebegeleiding gaan we samen op zoek naar de meest effectieve studiemethode voor uw kind. Er wordt gewerkt rond de verschillende fasen van het studeren: oriënteren, structureren, schematiseren, memoriseren en herhalen! 

blind leren typen 

Typ10 is speciaal ontwikkeld voor kinderen met fijnmotorische en/of leermoeilijkheden, maar is voor elk kind toegankelijk! Om het typen te integreren, worden alle leerkanalen tegelijkertijd aangesproken. Er wordt gewerkt met kleuren, figuren, verhalen, spelletjes en invuloefeningen. De cursus bestaat uit tien lessen van één uur.